wupdater free

  1. PowerArticle

    Skript [wUpdater] Skript Efekti Skriptlerinizi Otomatik Güncelleyin

    wAutoUpdater Bilgileri! Bu skript, herhangi bir skript için bir Otomatik Güncelleme Sözdizimi ekler, böylece yeni bir güncelleme olduğunda bunları indirmenize gerek kalmaz. Gerekli Eklentiler. skript-yaml skript-reflect. Sözdizimleri Sözdizimi: skript "YourSkriptName" spigot url'sini...