minecraft ping

  1. Winklaar

    Skript Minecraft / Ping Skripti Ücretsiz!

    Minecraft Ping Skripti! -/ping ile her oyuncu kendi ping değerine bakabiliir perm verildik den sonra yetkililer -/ping %player% ile başka oyuncunun pingine bakabilir Her ping bakıldık dan sonra oluşan lag temizlenir